Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018

Παρουσίαση της PV Live στο GREEK ENERGY 2018

  • June 25, 2018

Παρουσίαση της PV Live στην ενότητα ΑΠΕ - Φωτοβολταϊκά της ετήσιας έντυπης έκδοσης GREEK ENERGY 2018.

5MWp Φ/Β της ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ στο σύστημα τηλεμετρίας της PV Live

5MWp Φ/Β της ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ στο σύστημα τηλεμετρίας της PV Live

  • July 25, 2017

H λειτουργία τριών Φ/Β σταθμών ισχύος 5MWp παρακολουθείται από την PV Solutions μέσω του συστήματος τηλεμετρίας φωτοβολταϊκών PV Live.

Αποκλειστική συνεργασία της PV Solutions με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αποκλειστική συνεργασία της PV Solutions με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  • June 27, 2017

Η PV Solutions προχώρησε στη σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η PV Live συμμετείχε σε εσπερίδα για το virtual net metering

Η PV Live συμμετείχε σε εσπερίδα για το virtual net metering

  • June 12, 2017

Η PV Live παρουσίασε το σύστημα τηλεμετρίας φωτοβολταϊκών σε εσπερίδα που αφορούσε στο virtual net metering.

Σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας με την PV Solutions

Σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας με την PV Solutions

  • May 12, 2017

Η PV Solutions προχώρησε στην αποκλειστική σύναψη συνεργασίας με την PV Live, με γνώμονα την αδιάλειπτη απομακρυσμένη παρακολούθηση των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Μελέτη και επίβλεψη φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500 kW

Μελέτη και επίβλεψη φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500 kW

  • December 1, 2015

Η PV Live πραγματοποίησε τη μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 500 kW στη Δυτική Αχαΐα.

PV Live: «Ζωντανή» παρακολούθηση φωτοβολταϊκών πάρκων

  • July 28, 2014

Παρουσίαση της ιδέας PV Live σε αφιέρωμα στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας της Free Sunday.

Βράβευση της PV Live στο διαγωνισμό «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία» της Εθνικής Τράπεζας

Βράβευση της PV Live στο διαγωνισμό «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία» της Εθνικής Τράπεζας

  • May 1, 2014

Η PV Live διακρίθηκε με το E' Βραβείο στον Τέταρτο Ετήσιο Διαγωνισμό «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία» της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.