Αποκλειστική συνεργασία της PV Solutions με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αποκλειστική συνεργασία της PV Solutions με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η PV Solutions αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών της για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προχώρησε στη σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

Η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ παρέχει υπηρεσίες πλήρους συντήρησης και προληπτικού ελέγχου υποσταθμών Μέσης Τάσης που διεξάγονται από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας. Μετά το πέρας των εργασιών αποστέλλεται αναλυτική αναφορά και τεχνική περιγραφή με παρατηρήσεις. Επίσης, επισημαίνεται αν κάποιος εξοπλισμός χρήζει αντικατάστασης. Η προληπτική συντήρηση πραγματοποιείται για τον εξής εξοπλισμό:

  • Μετασχηματιστές
  • Πίνακες μέσης τάσης
  • Καλώδια μέσης τάσης
  • Γενικούς πίνακες χαμηλής τάσης
  • Δοκιμές σειράς

Για την αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών, υπάρχει αποθήκη με διαθέσιμα ανταλλακτικά υποσταθμών μέσης τάσης και ειδικούς μετασχηματιστές για φωτοβολταϊκά. Η αποθήκη είναι διαστασιολογημένη με τρόπο που να καλύπτονται τυχούσες βλάβες σε έργα των συνεργατών μας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ από το 2015 χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα της PV Live για την απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας των Φ/Β της πάρκων, συνολικής ισχύος 8,2 MWp.

Με τη νέα αποκλειστική συνεργασία με την  Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ στον τομέα της μέσης τάσης, όπως και με αυτή που υπογράφτηκε προ λίγων ημερών με την PV Live στον τομέα της απομακρυσμένης παρακολούθησης φωτοβολταϊκών, η  PV Solutions βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης υψηλής ποιότητας σε Φ/Β σταθμούς μεγάλης κλίμακας.

Energypress: Αποκλειστική συνεργασία της PV Solutions με την Ι&Κ ΜΗΧΑΝΙΚΗ για υποσταθμούς Μέσης Τάσης

ENERGY Live

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Σχετικά με εμάς

H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Διακρίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γ. Μπάκου 1
Αθήνα, 11524

+30 213 044 2226

Επικοινωνία
www.pvlive.gr