ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το σύστημα τηλεμετρίας φωτοβολταϊκών της PV Live προέκυψε από την ανάγκη των μηχανικών που ασχολούνται με τη λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων.
Αποτελεί ένα άμεσο και εύχρηστο εργαλείο, το οποίο βασίζεται στην πολυετή εμπειρία πάνω στη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Live examples FAQ - Συχνές ερωτήσεις

Φιλικό στο χρήστη

Πρόκειται για ένα σύστημα τηλεμετρίας για την απομακρυσμένη παρακολούθηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιβεβαιώνει μόνος του την ορθή λειτουργία των πάρκων του, ακόμη και αν δε διαθέτει εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Πραγματικός χρόνος

Η παρακολούθηση φωτοβολταϊκών πάρκων γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Συγκεντρωτική παρουσίαση

Παρουσιάζεται η λειτουργία όλων των πάρκων που διαθέτει ο χρήστης, σε μία σελίδα. Η παρακολούθηση των πάρκων δεν απαιτεί πλοήγηση με πολλά «κλικ», ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιας δυσλειτουργίας ή να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία.

Άμεση ειδοποίηση

Άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, μέσω email ή sms. Τα δεδομένα της τηλεμετρίας επεξεργάζονται από αλγόριθμο, ώστε να αποφεύγονται οι ψευδείς ειδοποιήσεις.

Βασισμένο στην εμπειρία

Δημιουργήθηκε από μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στην παρακολούθηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να λαμβάνει μόνο τις ουσιαστικές και απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία των πάρκων και όχι περιττά δεδομένα.

Χωρίς επιπλέον εξοπλισμό

Η τηλεμετρία φωτοβολταϊκών PV Live δεν απαιτεί εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού στα πάρκα, για την επιτήρηση των αντιστροφέων.