Υπηρεσίες για την αγορά ενέργειας

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Αναπτύσσουμε εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας. Προσφέρουμε υπηρεσίες παρακολούθησης & τηλεμετρίας, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών για επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας.

Τηλεμετρία

Με το καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας μας ελέγχουμε την ορθή λειτουργία και συντήρηση των φ/β πάρκων σε πραγματικό χρόνο.


Δεδομένα & αναλυτικά στοιχεία

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας EnergyLive παρέχουμε δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας.


Αξιολόγηση απόδοσης

Αξιολογούμε την απόδοση, τη διαθεσιμότητα και το βαθμό απόδοσης (PR) φωτοβολταϊκών σταθμών βάσει του προτύπου IEC 61724.


Σύμβουλοι μηχανικοί

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αγορά ενέργειας και με επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ενεργειακή διαχείρηση

Πραγματοποιούμε μετρήσεις και αξιολογούμε την ενεργειακή συμπεριφορά εγκαταστάσεων και εφαρμόζουμε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτοπαραγωγή

Πραγματοποιούμε μελέτη φωτοβολταϊκών σταθμών για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).

Σχετικά με εμάς

H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Διακρίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γ. Μπάκου 1
Αθήνα, 11524

+30 213 044 2226

Επικοινωνία
www.pvlive.gr