ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Αναπτύσσουμε εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας. Προσφέρουμε υπηρεσίες παρακολούθησης & τηλεμετρίας, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών για επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας.

Τηλεμετρία

Χρησιμοποιώντας το καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας φωτοβολταϊκών, ελέγχουμε την ορθή λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων σε πραγματικό χρόνο.

Περισσότερα

Εργαλεία βελτιστοποίησης

Αναπτύσσουμε εργαλεία βελτιστοποίησης με εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Αξιολόγηση απόδοσης

Αξιολογούμε την απόδοση, τη διαθεσιμότητα και το βαθμό απόδοσης (PR) φωτοβολταϊκών σταθμών βάσει του προτύπου IEC 61724.


Σύμβουλοι μηχανικοί

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αγορά ενέργειας και με επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ενεργειακή διαχείρηση

Πραγματοποιούμε μετρήσεις και αξιολογούμε την ενεργειακή συμπεριφορά εγκαταστάσεων και εφαρμόζουμε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτοπαραγωγή

Πραγματοποιούμε μελέτη φωτοβολταϊκών σταθμών για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).