Επιβεβαιώστε την ορθή λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων με το καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας PV Live

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ LIVE

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Αναπτύσσουμε εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας. Προσφέρουμε υπηρεσίες παρακολούθησης & τηλεμετρίας, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών για επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας.

Τηλεμετρία

Με το καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας μας ελέγχουμε την ορθή λειτουργία και συντήρηση των φ/β πάρκων σε πραγματικό χρόνο.


Δεδομένα & αναλυτικά στοιχεία

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας EnergyLive παρέχουμε δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας.


Αξιολόγηση απόδοσης

Αξιολογούμε την απόδοση, τη διαθεσιμότητα και το βαθμό απόδοσης (PR) φωτοβολταϊκών σταθμών βάσει του προτύπου IEC 61724.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ PV LIVE

Το σύστημα τηλεμετρίας φωτοβολταϊκών PV Live προέκυψε από την ανάγκη των μηχανικών που ασχολούνται με τη λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Αποτελεί ένα άμεσο και εύχρηστο εργαλείο, το οποίο βασίζεται στην πολυετή εμπειρία πάνω στη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Συγκεντρωτική παρουσίαση

Παρουσιάζεται η λειτουργία όλων των πάρκων που διαθέτει ο χρήστης, σε μία σελίδα. Η παρακολούθηση των πάρκων δεν απαιτεί πλοήγηση με πολλά «κλικ», ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιας δυσλειτουργίας ή να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία.

Πραγματικός χρόνος

Η παρακολούθηση φωτοβολταϊκών πάρκων γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, μέσω email ή sms. Τα δεδομένα της τηλεμετρίας επεξεργάζονται από αλγόριθμο, ώστε να αποφεύγονται οι ψευδείς ειδοποιήσεις.

Φιλικό στο χρήστη

Πρόκειται για ένα σύστημα τηλεμετρίας για την απομακρυσμένη παρακολούθηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιβεβαιώνει μόνος του την ορθή λειτουργία των πάρκων του, ακόμη και αν δε διαθέτει εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Βασισμένο στην εμπειρία

Δημιουργήθηκε από μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στην παρακολούθηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Ο χρήστης λαμβάνει μόνο τις ουσιαστικές και απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία των πάρκων και όχι περιττά δεδομένα.

Σχετικά με εμάς

H PV Live αναπτύσσει εργαλεία με εφαρμογή στην αγορά ενέργειας.

Ειδικότερα, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η PV Live έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας, ώστε να πιστοποιεί την καθημερινή ορθή λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών σε πραγματικό χρόνο.

Διακρίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γ. Μπάκου 1
Αθήνα, 11524

+30 213 044 2226

Επικοινωνία
www.pvlive.gr